Primer repetidor DStar a la ciutat de Barcelona

Benvinguts al Grup d’Usuaris de DStar de Barcelona!

Aquest és el lloc web del grup de treball DStar Catalunya, un equip multidisciplinar composat per radioaficionats de diversos radioclubs interessats en experimentar i utilitzar aquesta tecnologia.
A més a més de la experimentació amb equips de DV (Veu Digital) comercials i casolans la missió del grup és també el desplegament i organització dels sistemes associats a aquesta tecnología DStar, els repetidors i punts d’accés a Catalunya.
L’equip es troba treballant en la instal·lació d’un repetidor DStar a la ciutat de Barcelona i el seu gateway a la xarxa DStar i dels enllaços de dades corresponents.
El responsable formal del repetidor de Barcelona ED3YAK és la URBLL, Unió de Radioaficionats de Barcelona i Baix Llobregat.
Aquest lloc web és responsabilitat de la URCat, Unió de Radioaficionats de Catalunya
Participen també d’aquest projecte el Radioclub La Salle, URVOS Unió de Radioaficionats del Vallès Oriental Sud i EA3RCC Radioclub Castellar, el primer radioclub de l’Estat a posar en funcionament un repetdor D-Star, que es troba en servei a Castellar del Vallès.

Deixa un comentari