Posicionament

Web de consulta de posicionament d’objectes i vehicles, podeu comprovar si les vostres dades de posicionament arriben al sistema aqui:

http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rptr=ED3YAK

Web de consulta de posicionament d’objectes i vehicles, podeu comprovar si les vostres dades de posicionament arriben al sistema aqui:

http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rptr=ED3YAK

Atenció: Els sistemes de posicionament per a radioaficionats com l’APRS o el DPRS NO son sistemes de seguiment de vehicles a temps real. Pel seu disseny, precisió i latència només es poden fer servir com a sistema de reportatge de posició instantani. Una bona pràctica consisteix en no emetre més de 1 trama de posicionament cada 10 minuts. Penseu que ningú no n’ha de fer res de per on passeu i a més, l’emissió de trames de posicionament amb més freqüència interfereix els altres usos del sistema, que s’ha pensat per altres finalitats com per exemple informar dels recursos a l’abast a la zona de cobertura, com alertes meteorològiques, informació sobre repetidors i radioclubs, etc.

Les estacions que no observin aquestes normes podran ser excloses del sistema.