Com usar el repetidor

Repetidor Digital VHF (2m) de Barcelona ED3YAK C

El repetidor ED3YAK C és el repetidor digital de veu multimode MMDVM de Barcelona. Està situat a Montjuïc (180 m asl)  en una freqüència d’R2 (145,6500MHz amb offset -600kHz). En aquest moment l’estat del repetidor és ACTIU (Port C). El Gateway es troba ACTIU i connectat a la xarxa mundial DStar i al reflector XLX901C. Cobertura principal del casc urbà de Barcelona i Barcelonès que s’estén a estacions base de les comarques del Baix Llobregat, Garraf, Alt Penedès, Maresme, Vallès oriental i part de La Selva. Es reben forces corresponsals d’Osona que disposen de bones antenes.

Guia ràpida d’ús del repetidor i gateway ED3YAK amb exemples

La virtut del sistema DStar, com a xarxa organitzada de comunicacions, és que el sistema cerca automàticament els nostres corresponsals allà on es trobin, per tant, l’ús de connexió permanent a reflectors no es necessària, si no és per necessitat puntual i per organitzar conferències concretes o a petició dels usuaris de forma puntual.

Us recordem alguns comandaments útils per a la connexió/desconnexió del sistema des de les vostres ràdios DStar (ho farem amb exemples):

Sempre posareu a MYcall el vostre indicatiu.

En cas de voler connectar amb el meu amic Ramon EB3GHU, que se que és a casa escoltant aquest repe:

URCall: EB3GHU o també CQCQCQ
RPT1: ED3YAK C
RPT2: Not Used

Enrutat d’indicatius:

En cas de voler connectar amb el meu amic Ramon EB3GHU, que no se a quin repetidor es troba, però el sistema el trobarà fàcilment:

URCall: EB3GHU
RPT1: ED3YAK C
RPT2: ED3YAK G

Si en Ramon es troba sintonitzant el EA3RCC B de Castellar del Vallès haurà de programar:

URCall: EA3WR
RPT1: EA3RCC B
RPT2: EA3RCC G

Probablement farà servir la funció de captura automàtica d’enrutat RX-CS del seu Icom ID-E880

Enrutat de nodes:

Vull que els companys en el meu repetidor i jo mateix puguem parlar amb Castellar del Valles per EA3RCC B:

Tots els usuaris de ED3YAK C haurem de programar:

URCall: /EA3RCCB
RPT1: ED3YAK C
RPT2: ED3YAK G

I els de EA3RCC B hauran de posar:

URCall: /ED3YAKC
RPT1: EA3RCC B
RPT2: EA3RCC G

Si un usuari de ED3YAK no vol que l’escoltin a EA3RCC B i fer un comentari en local haurà de programar:

URCall: CQCQCQ
RPT1: ED3YAK C
RPT2: ED3YAK G o Not Used

En acabar el QSO caldrà tornar el URCall a CQCQCQ per no ser escoltats més pel node de destinació EA3RCC B

Enllaç de Gateways:

Un usuari de ED3YAK C vol connectar amb EA3RCC B i que passi tot el tràfic en ambdues direccions sense intervenció de cap més usuari a cap extrem de l’enllaç:

Tan sols per establir la connexió fent una crida de no menys de 5 o 10 segons:

URCall: EA3RCCBL
RPT1: ED3YAK C
RPT2: ED3YAK G

Un cop el sistema respongui amb un missatge de veu “Sistema Remot Connectat” ja haurem establert la connexió i haurem de tornar a la configuració:

URCall: CQCQCQ
RPT1: ED3YAK C
RPT2: ED3YAK G

I seguir amb el QSO. Fixeu-vos que només l’estació que origina la connexió ha de fer això, mentre que la resta només cal que tingueu la configuració:

URCall: CQCQCQ
RPT1: ED3YAK C
RPT2: ED3YAK G

Si el sistema remot es troba ocupat, segurament connectat a un altre lloc, sentireu una veu que diu “Sistema Remot Ocupat”. Proveu més tard…

Si no voleu ser escoltats a l’altre extrem de l’enllaç (només local al repetidor) cal que deixeu l’equip configurat:

URCall: CQCQCQ
RPT1: ED3YAK C
RPT2: Not Used

En situació de Enllaç de Gateway l’últim que apagui el llum, és a dir:

Recordeu que en acabar el QSO, a diferència del Enrutat de Nodes, cal que l’usuari que l’ha iniciat o l’últim en marxar del QSO ha de forçar la desconnexió:

URCall: ********U (atenció, els asteriscs representen espais i n’hi ha 7)
RPT1: ED3YAK C
RPT2: ED3YAK G

El sistema us respondra amablement amb una bonica veu que diu “Sistema Remot Desconnectat”.

Si torneu a enviar una ordre de desconnexió sentireu una veu que diu: “No connectat”

Recordeu tornar el URCall a CQCQCQ o el que convingui després d’això.

Reflectors:

En el cas de connexió a reflectors cal fer el mateix però amb l’indicatiu del reflector i tenint en compte que molts repetidors poden estar-hi connectats en aquell moment (apagueu l’enviament de dades de baixa velocitat).

Si ja es troba el reflector linkat perque es tracta d’una connexió programada per l’administrador:

URCall: CQCQCQ
RPT1: ED3YAK C
RPT2: ED3YAK G

Si voleu enllaçar amb el reflector d’Arizona port B:

URCall: REF009BL (tan sols per establir la connexió fent el primer CQ)
RPT1: ED3YAK C
RPT2: ED3YAK G

Un cop el sistema respòn “sistema remot connectat” canviar la configuració d’enrutat a:

URCall: CQCQCQ
RPT1: ED3YAK C
RPT2: ED3YAK G

Tot el tràfic de ED3YAK C passarà al relfector REF009 port B i a l’inversa.

Per deconnectar, el criteri és el mateix d’abans:

URCall: ********U (atenció, els asteriscs representen espais i n’hi ha 7)
RPT1: ED3YAK C
RPT2: ED3YAK G

El sistema us respondra amablement amb una bonica veu que diu “Sistema Remot Desconnectat”.

Si torneu a enviar una ordre de desconnexió sentireu una veu que diu: “No connectat”

Recordeu tornar el URCall a CQCQCQ o el que convingui després d’això.

Comandaments útils:

Info. Si voleu saber si el sistema es troba connectat feu:

URCall: ED3YAK I
RPT1: ED3YAK C
RPT2: ED3YAK G

El sistema respondrà amb veu: “Sistema connectat” si és que ho està, i si no, dirà “Actualment no hi ha cap sistema remot connectat”.

Eco. Si voleu autoescoltar-vos per comprovar la qualitat del vostre àudio féu:

URCall: ED3YAK E
RPT1: ED3YAK C
RPT2: ED3YAK G

Bústia de Veu “Voicemail”. si voleu deixar un missatge, escoltar missatges o esborrar missatges féu:

Per enregistrar un missatge:

URCall: ED3YAKS0
RPT1: ED3YAK C
RPT2: ED3YAK G

Per reproduïr un missatge:

URCall: ED3YAKR0
RPT1: ED3YAK C
RPT2: ED3YAK G

Per esborrar un missatge:

URCall: ED3YAKC0
RPT1: ED3YAK C
RPT2: ED3YAK G

Ultima estació escoltada al repetidor
Per veure en forma de missatge de texte en pantalla quina ha estat la darrera estació que ha connectat al repetidor i a quina hora, cal fer:

URCall: ED3YAKAX
RPT1: ED3YAK C
RPT2: ED3YAK G

Comprovar estat del repetidor connectat/desconnectat
Rebre missatge de text en pantalla de la teva ràdio amb l’estat del repetidor, si bé amb el comandament I rebiem un missatge de veu amb la indicació connectat/desconnectat, amb aquest comandament rebem en format text l’indicatiu del lloc on estem connectats, en cas d’estar-ho (és per tant, molt útil):

URCall: ED3YAKIX
RPT1: ED3YAK C
RPT2: ED3YAK G

Enllaçar a l’últim reflector ocupat automàticament
Molt útil per a hores de poca activitat per cercar comunicats.

URCall: ED3YAKLX
RPT1: ED3YAK C
RPT2: ED3YAK G

Enllaçar a qualsevol dels 10 ultims reflectors ocupats automàticament

URCall: ED3YAKRX
RPT1: ED3YAK C
RPT2: ED3YAK G

Els comandaments per a la connexió/desconnexió de DExtra son:

P.ex. Connectar al Reflector XRF007 modul B
URCall: XRF007BO (lletra O al final)
RPT1: ED3YAK C
RPT2: ED3YAK G

Per desconnectar;
URCall: “________X” (8 espais i lletra X al final)
RPT1: ED3YAK C
RPT2: ED3YAK G

Per demanar informació de l’estat del DExtra:
URCall: “________Z” (8 espais i lletra Z al final)
RPT1: ED3YAK C
RPT2: ED3YAK G

———————————————————————

Normes Bàsiques de funcionament del repetidor

– Pel que fa als usuaris es respectaran les normes bàsiques d’ús dels repetidors en general, és a dir, prioritat dels tràfics d’emergència, els tràfics de mòbils, i d’aquests a base, canvis curts, forces espais en blanc, correcta identificació dels usuaris donant l’indicatiu a cada canvi i totes aquelles pràctiques que determinen el sentit comú.

– No emetre trames de posicionament DPRS ni dades de baixa velocitat (radiogrames, xat, etc) quan el sistema es trobi connectat a un reflector. Interrogar el sistema amb el comandament ED3YAK I abans de fer-ho.

– No emetre informació de posicionament DPRS de forma desatesa ni permanent, només quan sigui necessari i mai des d’estacions fixes. Recomanable no més d’una trama cada 10 minuts.

Pel que fa a configuració del repetidor i la seva passarel·la:

– El repetidor tindrà el seu propi gateway d’accés a la xarxa DStar i no en farà servir cap altre.

– Tindran sempre prioritat d’ús els tràfics d’emergència i les proves i experimentació tècniques, per sobre de la utilització merament a nivell de contacte ràdio o conversa intrascendent o ocasional.