Posta en marxa del ED3YAK/C en proves

22 d’Abril de 2010.Avui hem posat en marxa el repetidor de veu digital D-Star ED3YAK (node “C”) de forma experimental al local de la URBLL al carrer Diputació de Barcelona, connectat a una antenna exterior (vertical monobanda) a mitja alçada de la torreta que es troba al terrat de l’edifici, per poder realitzar les primeres proves de funcionament del que és el primer repetidor de veu digital D-Star instal·lat a la ciutat de Barcelona.
A les 21h establiem el primer contacte pactat amb l’estació EB3GHU (Ramon) a la zona de Sagrada Familia, amb el seu ID880H, que ha enllaçat amb el portàtil ICV82 d’EA3WR/p (Joan) a la pròpia URBLL.
Les primeres proves de base a portàtil (de EB3GHU a EA3WR/p) han estat un tant decebedores per la mala recepció del senyal del portàtil per part del repetidor un cop ens allunyàvem de la URBLL.
A les 23h han establert QSO de forma espontània al repetidor les estacions EA3CNO (Antoni, fent servir el seu módem casolà)i la EA3FEJ (Àlvar). Poc abans de mitja nit ha entrat la EA3WR des de base i hem pogut comprovar que efectivament la recepció del repetidor des de la ubicació de la URBLL no és massa bona degut problement a les intermodul·lacions causades per altres serveis actius a la mateixa torreta i a la mateixa banda (Cluster, Echolink, etc.) cosa que era d’esperar i que tactant-se de la ubicació de proves no ens amoïna gaire, sempre que una situació similar a la ubicació definitiva no ens produeixi el mateix efecte (interacció d´altres serveis VHF a la mateixa torre de comunicacions). L’Antoni ens ha avisat que hem programat malament la lletra que identifica el tipus de node del repetidor, hem posat A (lletra reservada per enllaços de dades) quan hauríem d’haver posat C per repetidors a la banda de VHF de 2m.
La pròxima intervenció al repetidor consistirà a canviar la lletra del node i avaluar la recepció del repetidor en aquesta ubicació, começarem les tasques d’instal·lació del gateway i les proves d’enllaç amb la muntanya per garantir la conectivitat de dades abans de pujar-hi el repetidor.

15 de Maig de 2010. Hem resolt els problemes d’intermodul.lació amb la instal.lació d’un duplexor millor que l’utilitzat inicialment aconseguint una bona recepció fins i tot de senyals llunyans, com la EA3ANS/MM fent servir el seu portàtil abord del Adventures of the Sea sortint del port de Barcelona i treballant mòbils, com el EB3GHN/M des de la AP7 a l’alçada de Granollers. tot fa pensar que la instal.lació a la muntanya serà un èxit. Estem enllestint les tasques de posta en marxa de l’enllaç de xarxa amb la ubicació a la muntanya i del gateway, per la qual cosa s’ha hagut d’adaptar la xarxa a la URBLL i aviat podrem sortir des de la ubicació definitiva. Moltes gràcies a EA3ANS, EA3CNO i EA3BEM per les feines d’ajust fi del nou duplexor amb l’analitzador d’espectre i a EB3GHN per les feines d’instal.lació de la xarxa. En EA1APM continua adobant codi al Linux del gateway.

Deixa un comentari