Gestió de memòries i paràmetres de configuració per a Yaesu FT-70D

S’ofereix un document PDF en el que es descriu com gestionar les memòries i paràmetres de configuració del FT-70D amb el software ADMS-10.

PDF:  Gestió de memòries i paràmetres de configuració per a Yaesu FT70D

Fitxer de mostra .ft70d comprimit en ZIP :  EA3FRBv4

 

ATENCIÓ: el fitxer indica  MY CALLSING = YAESU. Cal modificar-lo amb l’indicatiu propi de cadascú editant el paràmetre MY CALLSING en el software ADSM-10, o bé un cop carregada la configuració en el walkie, amb la tecla [F] , menú 63 MYCALL de l’aparell.

 

El fitxer inclou 9 bancs de memòria amb : repetidors VHF, repetidors UHF, links conferència echolink Radiocat, links digitals Fusion C4FM, PMR446, canals marítims, freqüències d’aviació a Catalunya, altres VHF, altres UHF. Es prega que si algú té coneixement d’altres freqüències interessants, les faci arribar a EA3FRB per a afegir-les al fitxer.

 

Font: EA3FRB

 

Deixa un comentari