Contacte D-Star per propagació troposfèrica EA3-IR0-EA3

El passat dia 2 de juliol de 2010 a les 15:25UTC establien contacte en D-Star via el repetidor IR0AAI B (Sardenya) les estacions de Barcelona EA3CNO i EA3WR en òptimes condicions de comprensibilitat.
El senyal de recepció del repetidor a EA3CNO era de S5 (antenna Yagi) mentre que EA3WR rebia el repetidor amb senyal S0 (antenna omnidireccional).

El més interessant d’aquesta experiència, més enllà del contacte DX a 650Km de distància en UHF, radica en el fet que la modulació DV ha estat perfectament estable i comprensible durant tot el QSO, malgrat les previsions adverses dels efectes indesitjats que podia causar la transmissió de veu digital en condicions de propagació troposfèrica, demostrant que és perfectament possible.

Deixa un comentari