Net setmanal a ED3YAK

Cada dimarts a les 22:30 hora local tindrà lloc el net setmanal D-Star a ED3YAK C, accesible per a usuaris locals i per usuaris des de la xarxa via ED3YAK G. Pretenem establir un punt/moment de trobada per saludar-nos i comprovar la càrrega del sistema.

Operativa:

– A les 22:30 el net controller farà la crida per a registre d’indicatius, primer els locals amb tràfic d’emergència, en mòbil o portàtil, després locals en base i per últim usuaris des de la xarxa, des d’altres repetidors, hot spots, dongles o DVAPs.
– Un cop completat el check in el net controller cridarà les estacions una per una, que donaràn indicatiu, posició, senyals i si té algun missatge pel grup.
– Passada una volta es donarà cloenda al net amb les explicacions del net controller sobre les possibles novetats tècniques sobre el sistema ED3YAK i es finalitzarà.
La durada estimada del net no ha de passar els vint minuts. Qui vulgui ser net controller que ho digui atès que pretenem que aquesta funció sigui rotativa i donar oportunitat a tots a moderar aquesta trobada i permetre la seva continuïtat.

Si us plau es prega deixar lliure el repetidor pel net a l’hora indicada.

Deixa un comentari