Les ADFs també en DMR

Tot i el desplegament de la xarxa de comunicacions a la banda de 80 MHz de la Generalitat de Catalunya, les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) continuen operant en bandes de 150 MHz, amb repetidors suportats per les pròpies ADF, que asseguren un correcta cobertura a nivell local. Lluny de quedar fora de servei, aquests repetidors de 150 MHz, quan arriben a la seva fi operativa son substituïts per nous equips duals amb capacitat d’operar automàticament en FM analògic i DMR, per detecció del senyal d’entrada.

Foto: EA3WR

Deixa un comentari