Truc per a BrandMeister: esborrar IDs de prova de la llista de HotSpot


L’estàndard DMR
consta d’un identificador de 7 dígits que es vincula a l’indicatiu personal de cada radioaficionat. Aquest DMR-ID usa per als tres primers dígits el codi MCC (Mobile County Code)  del país, el mateix codi usat en l’IMSI de les targes SIM de telefonia mòbil.  Per exemple, a l’estat espanyol li correspon MCC=214. Això dóna 10000 possibles DMR-ID: del 2140000 fins 2149999. Per exemple l’amic  EA3BIL té assignat el DMR-ID 2143381.

Amb l’objectiu de que un radioaficionat pugui  activar diversos dispositius, per exemple HotSpot, la xarxa BrandMeister (BM) ha permés afegir dos dígits més a l’ID de cada radioaficionat de manera que se li permet vincular fins a 100 dispositius al seu ID. Seguint amb l’exemple EA3BIL podria usar des del 2143381 00  fins al 2143381 99.

Sovint els radioaficionats usen algun d’aquest DMR-ID de 9 dígits per a fer alguna prova puntual. En el dashboard de BrandMeister , apartat HotSpot , queda indicat  l’ús del DMR-ID.

DMR-IDs de 9 xifres per a EA3ANS al dashboard HotSpots de BM

 ͏͏ ͏͏ ͏͏ ͏͏
Fins ara ningú sabia com  fer desaparèixer els DMR-ID temporals de 9 xifres de l’apartat HotSpot de BM. Ha estat C33EP, Enric, qui ha descobert un truc per a esborrar-los.

Suposem que hi apareixen els ID 214099901 i 214099902. Es vol eliminar el que acaba en 02. Es configura el HotSpot amb l’ID a 9 xifres a eliminar, en l’exemple 214099902, i es deixa buit el camp de l’indicatiu. Llavors es connecta el HotSpot a la xarxa. Seguidament es torna a configurar amb l’ID a conservar, en l’exemple 214099901 i aquesta vegada s’hi posa l’indicatiu. Es connecta el HotSpor a la xarxa. Al cap de 2-3 minuts l’ID acabat en 02 ja queda borrat del llistat de HotSpot de BM. ͏͏ ͏͏ ͏͏ ͏͏ ͏͏ ͏͏

 

͏͏ ͏͏ ͏͏
F͏͏ont: BrandMeister EA ͏͏ ͏͏ ͏͏ ͏͏ ͏͏
͏͏ ͏͏ ͏͏

Si t’ha agradat llegir aquesta notícia, associa’t a URCAT, l’Associació Nacional dels Radioaficionats Catalans. ͏͏ ͏͏ ͏͏

Deixa un comentari