DV4Mobile, multimode de veu digital

Nou transceptor mòbil digital multimode aviat el 2018! Pot semblar una innocentada però avui no és pas el dia!

DV4Mobile és un transceptor Tri-Banda digital (2M, 222MHz, 440MHz) més LTE GPS

El DV4mobile suporta tots els modes digitals
Es programa des del núvol: no hi ha necessitat de programar i actualitzar els codeplugs.
És una ràdio definida per software: els modes futurs són només una actualització.
El DV4mobile és un altre membre de la famosa família de productes DV4.

Funciona en la banda de 2 metres, a 222 MHz i 70 cm de banda.

Promet compatibilitat amb tots els modes: C4FM, D-Star, DMRplus, dPMR, P25 (NXDN més tard mitjançant actualització de programari) Veu per sobre de LTE i, per descomptat, FM!

C4FM modes de banda estreta i ampla

D-Star (DCS, CCS, REF, XRF, XLX)

DMRplus (TS1 tots / TS2 Reflectors o grups de discussió)

dPMR (Tots els sistemes i còdecs en mode transparent)

P25 (només fase 1 i tot el mode transparent NAC)

FM amb tons PL i DCS i RDS per a la transmissió de senyals de trucades en segon pla

DV4LTE és un nou mode de veu sobre  LTE que connecta la ràdio al reflector mitjançant una connexió LTE.

El mòdem LTE es connecta al sistema de reflectors CCS7 que subministra serveis al núvol, ja no cal programar codeplugs. Qualsevol canvi a la xarxa, ja sigui al reflector, repetidor o usuari, s’actualitzen a l’instant. La configuració privada, com els canals locals, es pot mantenir via interfície web.

Després d’un reset o en estrenar una nova ràdio, tots els paràmetres es baixen des del núvol mitjançant del número CCS7.

Quan no hi ha repetidors de radioaficionat en el rang, la ràdio pot tornar a LTE (DV4LTE) per a la connexió del reflector (és a dir, entre àrees metropolitanes)

El mòdul GPS proporciona dades d’ubicació amb passarel.la per a l’APRS i la visualització automàtica de repetidors en el rang. Quan es selecciona un repetidor, la freqüència i el mode ja es troben a la ràdio, sense programació!

Mode repetidor simple

El DV4mobile també es pot utilitzar com a equip de banda dual, i repetidor simplex

Per exemple, podeu utilitzar-lo com a repetidor D-Star a 2 m i, simultàniament, com a repetidor de DMR a 70 cm mentre realitzeu QSO a 222 MHz en FM (només a la versió dels EUA)

El rang de temperatures extremes de -40C a + 85C assegura la funcionalitat fins i tot en les condicions més extremes.

Més informació a la web del fabricant.

Deixa un comentari