Com usar el repetidor

Repetidor Digital VHF (2m) de Barcelona ED3YAK C

El repetidor ED3YAK C és el complementari digital a Montjuïc (180 m asl) del conegut R2 de Barcelona (145,6500MHz amb offset -600kHz). Disposa del seu propi gateway de connexió a la xarxa D-Star ED3YAK G, es troba connectat a les xarxes US-Trust i DExtra basat en IRCDDB.

En aquest moment l’estat del repetidor és ACTIU (Port C). El Gateway es troba ACTIU i connectat a la xarxa mundial D-Star. Cobertura principal del casc urbà de Barcelona i Barcelonès que s’estén a estacions base de les comarques del Baix Llobregat, Garraf, Alt Penedès, Maresme, Vallès oriental i part de La Selva. Es reben forces corresponsals d’Osona que disposen de bones antenes.
L’enllaç de xarxa entre Montjuïc i Diputació, on es troba l’ordinador d’accés a la xarxa D-Star via Internet, es realitza mitjançant una parella d’equips que operen en protocol propietari a la banda lliure ICM de 5GHz, no depenent de cap altra xarxa de comunicacions, tot establint un enllaç virtual sense fils en capa 2 entre la controladora del repetidor i l’ordinador que fa de gateway.

Vejeu-ne l’activitat a: http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=ED3YAK
Activitat a la xarxa IRCDDB: http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-log?30%200%20ED3YAK

 

Guia ràpida d’ús del repetidor i gateway ED3YAK amb exemples

La virtud del sistema D-Star, com a xarxa organitzada de comunicacions, és que el sistema s’encarrega automàticament de cercar els nostres corresponsals alla on siguin, per tant l’ús de connexió permanent a reflectors no es necessaria si no és per necessitat puntual i per organitzar conferències concretes o a petició dels usuaris de forma puntual. De fet la connexió permanent o fins i tot perllongada a reflectors és desaconsellable per que deixa el repetidor “esclau” d’aquella connexió, que pot no interessar cap dels usuaris del repetidor a la vegada que el deixa en situació d'”ocupat” a la xarxa.

En seguiment d’una bona praxis l’administrador no programa cap connexió a cap reflector. Sou els usuaris qui en decidiu l’ús des dels vostres terminals ràdio.

Tots els usuaris teniu el dret de comandar el repetidor des de les vostres ràdios, al vostre gust.

Us recordem alguns comandaments útils per a la connexió/desconnexió del sistema des de les vostres ràdios D-Star (ho farem amb exemples):

Sempre posareu a MYcall el vostre indicatiu.

En cas de voler connectar amb el meu amic Ramon EB3GHU, que se que és a casa escoltant aquest repe:

URCall: EB3GHU o també CQCQCQ
RPT1: ED3YAK C
RPT2: Not Used

Enrutat d’indicatius:

En cas de voler connectar amb el meu amic Ramon EB3GHU, que no se a quin repetidor es troba, però el sistema el trobarà fàcilment:

URCall: EB3GHU
RPT1: ED3YAK C
RPT2: ED3YAK G

Si en Ramon es troba sintonitzant el EA3RCC B de Castellar del Vallès haurà de programar:

URCall: EA3WR
RPT1: EA3RCC B
RPT2: EA3RCC G

Probablement farà servir la funció de captura automàtica d’enrutat RX-CS del seu Icom ID-E880

Enrutat de nodes:

Vull que els companys en el meu repetidor i jo mateix puguem parlar amb Castellar del Valles per EA3RCC B:

Tots els usuaris de ED3YAK C haurem de programar:

URCall: /EA3RCCB
RPT1: ED3YAK C
RPT2: ED3YAK G

I els de EA3RCC B hauran de posar:

URCall: /ED3YAKC
RPT1: EA3RCC B
RPT2: EA3RCC G

Si un usuari de ED3YAK no vol que l’escoltin a EA3RCC B i fer un comentari en local haurà de programar:

URCall: CQCQCQ
RPT1: ED3YAK C
RPT2: ED3YAK G o Not Used

En acabar el QSO caldrà tornar el URCall a CQCQCQ per no ser escoltats més pel node de destinació EA3RCC B

Enllaç de Gateways:

Un usuari de ED3YAK C vol connectar amb EA3RCC B i que passi tot el tràfic en ambdues direccions sense intervenció de cap més usuari a cap extrem de l’enllaç:

Tan sols per establir la connexió fent una crida de no menys de 5 o 10 segons:

URCall: EA3RCCBL
RPT1: ED3YAK C
RPT2: ED3YAK G

Un cop el sistema respongui amb un missatge de veu “Sistema Remot Connectat” ja haurem establert la connexió i haurem de tornar a la configuració:

URCall: CQCQCQ
RPT1: ED3YAK C
RPT2: ED3YAK G

I seguir amb el QSO. Fixeu-vos que només l’estació que origina la connexió ha de fer això, mentre que la resta només cal que tingueu la configuració:

URCall: CQCQCQ
RPT1: ED3YAK C
RPT2: ED3YAK G

Si el sistema remot es troba ocupat, segurament connectat a un altre lloc, sentireu una veu que diu “Sistema Remot Ocupat”. Proveu més tard…

Si no voleu ser escoltats a l’altre extrem de l’enllaç (només local al repetidor) cal que deixeu l’equip configurat:

URCall: CQCQCQ
RPT1: ED3YAK C
RPT2: Not Used

En situació de Enllaç de Gateway l’últim que apagui el llum, és a dir:

Recordeu que en acabar el QSO, a diferència del Enrutat de Nodes, cal que l’usuari que l’ha iniciat o l’últim en marxar del QSO ha de forçar la desconnexió:

URCall: ********U (atenció, els asteriscs representen espais i n’hi ha 7)
RPT1: ED3YAK C
RPT2: ED3YAK G

El sistema us respondra amablement amb una bonica veu que diu “Sistema Remot Desconnectat”.

Si torneu a enviar una ordre de desconnexió sentireu una veu que diu: “No connectat”

Recordeu tornar el URCall a CQCQCQ o el que convingui després d’això.

Reflectors:

En el cas de connexió a reflectors cal fer el mateix però amb l’indicatiu del reflector i tenint en compte que molts repetidors poden estar-hi connectats en aquell moment (apagueu l’enviament de dades de baixa velocitat).

Si ja es troba el reflector linkat perque es tracta d’una connexió programada per l’administrador:

URCall: CQCQCQ
RPT1: ED3YAK C
RPT2: ED3YAK G

Si voleu enllaçar amb el reflector d’Arizona port B:

URCall: REF009BL (tan sols per establir la connexió fent el primer CQ)
RPT1: ED3YAK C
RPT2: ED3YAK G

Un cop el sistema respòn “sistema remot connectat” canviar la configuració d’enrutat a:

URCall: CQCQCQ
RPT1: ED3YAK C
RPT2: ED3YAK G

Tot el tràfic de ED3YAK C passarà al relfector REF009 port B i a l’inversa.

Per deconnectar, el criteri és el mateix d’abans:

URCall: ********U (atenció, els asteriscs representen espais i n’hi ha 7)
RPT1: ED3YAK C
RPT2: ED3YAK G

El sistema us respondra amablement amb una bonica veu que diu “Sistema Remot Desconnectat”.

Si torneu a enviar una ordre de desconnexió sentireu una veu que diu: “No connectat”

Recordeu tornar el URCall a CQCQCQ o el que convingui després d’això.

Comandaments útils:

Info. Si voleu saber si el sistema es troba connectat feu:

URCall: ED3YAK I
RPT1: ED3YAK C
RPT2: ED3YAK G

El sistema respondrà amb veu: “Sistema connectat” si és que ho està, i si no, dirà “Actualment no hi ha cap sistema remot connectat”.

Eco. Si voleu autoescoltar-vos per comprovar la qualitat del vostre àudio féu:

URCall: ED3YAK E
RPT1: ED3YAK C
RPT2: ED3YAK G

Bústia de Veu “Voicemail”. si voleu deixar un missatge, escoltar missatges o esborrar missatges féu:

Per enregistrar un missatge:

URCall: ED3YAKS0
RPT1: ED3YAK C
RPT2: ED3YAK G

Per reproduïr un missatge:

URCall: ED3YAKR0
RPT1: ED3YAK C
RPT2: ED3YAK G

Per esborrar un missatge:

URCall: ED3YAKC0
RPT1: ED3YAK C
RPT2: ED3YAK G

Ultima estació escoltada al repetidor
Per veure en forma de missatge de texte en pantalla quina ha estat la darrera estació que ha connectat al repetidor i a quina hora, cal fer:

URCall: ED3YAKAX
RPT1: ED3YAK C
RPT2: ED3YAK G

Comprovar estat del repetidor connectat/desconnectat
Rebre missatge de text en pantalla de la teva ràdio amb l’estat del repetidor, si bé amb el comandament I rebiem un missatge de veu amb la indicació connectat/desconnectat, amb aquest comandament rebem en format texte l’indicatiu del lloc on estem connectats, en cas d’estar-ho (és per tant, molt útil):

URCall: ED3YAKIX
RPT1: ED3YAK C
RPT2: ED3YAK G

Enllaçar a l’últim reflector ocupat automàticament
Molt útil per a hores de poca activitat per cercar comunicats.

URCall: ED3YAKLX
RPT1: ED3YAK C
RPT2: ED3YAK G

Enllaçar a qualsevol dels 10 ultims reflectors ocupats automàticament

URCall: ED3YAKRX
RPT1: ED3YAK C
RPT2: ED3YAK G

Els comandaments per a la connexió/desconnexió de DExtra son:

P.ex. Connectar al Reflector XRF007 modul B
URCall: XRF007BO (lletra O al final)
RPT1: ED3YAK C
RPT2: ED3YAK G

Per desconnectar;
URCall: “________X” (8 espais i lletra X al final)
RPT1: ED3YAK C
RPT2: ED3YAK G

Per demanar informació de l’estat del DExtra:
URCall: “________Z” (8 espais i lletra Z al final)
RPT1: ED3YAK C
RPT2: ED3YAK G

———————————————————————

Normes Bàsiques de funcionament del repetidor

– Pel que fa als usuaris es respectaran les normes bàsiques d’ús dels repetidors en general, és a dir, prioritat dels tràfics d’emergència, els tràfics de mòbils, i d’aquests a base, canvis curts, forces espais en blanc, correcta identificació dels usuaris donant l’indicatiu a cada canvi i totes aquelles pràctiques que determinen el sentit comú.

– No emetre trames de posicionament DPRS ni dades de baixa velocitat (radiogrames, xat, etc) quan el sistema es trobi connectat a un reflector. Interrogar el sistema amb el comandament ED3YAK I abans de fer-ho.

– No emetre informació de posicionament DPRS de forma desatesa ni permanent, només quan sigui necessari i mai des d’estacions fixes. Recomant no més de 1 trama cada 10 minuts.

Pel que fa a configuració del repetidor i la seva passarel·la:

– El repetidor tindrà el seu propi gateway d’accés a la xarxa D-Star i no en farà servir cap altre.

– No es permetrà connexió entrant ni sortint a cap conferència o reflector de forma permanent, solsament a repetidors D-Star remots de tot el Món de forma controlada per l’usuari ràdio. Tampoc no es lligarà a cap sistema de repetidors ni punts d’accés remots aliens a aquest grup de treball de forma permanent.

– Tindran sempre prioritat d’ús els tràfics d’emergència i les proves i experimentació tècniques, per sobre de la utilització merament a nivell de contacte ràdio o conversa intrascendent o ocasional.