Nets

Usuaris DStar a Barcelona. Trobades en simplex i als repetidors.

Freqüències de trobada simplex a la ciutat de Barcelona:

VHF: 144.837,5 DV

UHF: 438.025 DV i 438.050 DV

Encara no s’han acordat horaris de trobada.

El repetidor es troba a la freqüència corresponent a repetidors R2 (145.650MHz amb offset -600kHz).